Algemene voorwaarden

Voorwaarden van Herman Lieven gevestigd te ’s-Hertogenbosch (Noord-Brabant, Nederland). Herman Lieven V.O.F. is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17128954, het BTW nummer is NL8092.76.458.B01.

1. Toepasselijkheid

Deze leveranciersvoorwaarden zijn van toepassing op al lesgeef activiteiten op onze websites. Op dit moment zijn dat  duikwereld.nl / supwereld.nl / lieven.nl

2. Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de klant, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt na de bestelling in de vorm van een e-mail die de factuur bevat.
Slechts de inhoud van de factuur bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Wilt u de order toch nog annuleren terwijl u deze wel hebt geplaatst verzoeken wij u direct ons daarvan op de hoogte te stellen voordat er kosten zijn gemaakt voor deze order. 

3. Betaling

Een inschrijving voor opleiding kan worden betaald met IDEAL, VISA, Mastercard, PayPal of vooruit per bank. Betaling per bank geschiedt door overschrijving aan:

Herman Lieven V.O.F.
Rietveldenweg 64
5222 AS
‘s-Hertogenbosch

Bankrekening NL09.INGB.0674.4829.56, onder vermelding van het ordernummer.

4. Levertijd

Waar mogelijk wordt in onze opleidingen gebruik gemaakt van digitale materialen. Deze materialen worden na bevestiging van inschrijving, dan wel na voldoen van betaling opengesteld voor de klant. Indien er sprake is van fysieke materialen, zullen deze indien in voorraad binnen 1 a 2 dagen worden verzonden. Indien niet in voorraad worden materialen doorgaans binnen 4 a 6 dagen verzonden.

5. Verzending en verzendkosten

Verzenden doen wij met DPD, deze doet er meestal één dag over om het pakket bij u af te leveren. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. De verzendkosten kunt u terugvinden wanneer u een order plaatst.

Mocht DPD u niet thuis treffen dan kunt u via predict uw pakje bij een parcelshop bij u in de buurt laten bezorgen.

Wij bieden ook de mogelijkheid uw bestelling af te leveren op een ander adres. Tijdens het afrekenen van uw order kunt u een alternatief bezorgadres opgeven.

Orders welke naar ons retour komen doordat deze aan de deur zijn geweigerd of niet zijn afgehaald worden pas nogmaals verzonden nadat de verzendkosten daarvoor zijn voldaan.

6. Prijzen

De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in euro’s. Verzendkosten worden apart op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Wanneer er bij een product geen prijs staat kunt u de prijs opvragen bij Herman Lieven VOF.

7. Klachten

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken bij Herman Lieven te melden. Klachten betreffende orders dienen binnen 14 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk (of per e-mail) aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor éénmalige gratis herlevering zorgen, hetzij de teruggenomen goederen en verzendkosten crediteren.

8. Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Herman Lieven en de wederpartij mochten ontstaan.

9. Buitengerechtelijke incassokosten

Indien Herman Lieven V.O.F. wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan Herman Lieven te vergoeden. In geval van wanbetaling worden alle door ons gemaakte kosten doorberekend met een minimum van €100,00.

10. Afkoelingsperiode en ruil/retourprocedure

Onze klanten hebben het recht om na ontvangst van de goederen (of tot standkoming van de overeenkomst, in het geval van een cursus of opleiding) binnen 14 dagen deze artikelen terug te sturen en de overeenkomst te ontbinden. De klant dient de kosten voor de retourzending zelf te betalen. De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde originele verpakking. Verder moeten de producten in dezelfde conditie verkeren en mogen deze niet gebruikt en/of gedragen zijn. Digitale producten welke reeds geopend zijn door de klant, kunnen niet worden gecrediteerd. Annulering van inschrijving voor een opleiding is niet mogelijk meer dan 14 dagen na inschrijving óf binnen 4 weken van de start van de opleiding (hierbij wordt uitgegaan van eerst verstreken termijn)

Wij zullen zorg dragen voor een snelle creditering van de factuur minus de verzend- en eventuele betaalkosten. Herman Lieven moet in dergelijke situaties altijd per e-mail op de hoogte gebracht worden van de te retourneren goederen, onder vermelding van uw naam en ordernummer. Graag vernemen wij ook de reden voor de retournering. Goederen die ongefrankeerd naar ons worden gezonden, accepteren wij niet als retour.

U dient bij een retourzending altijd de factuur te voegen. Zonder meegezonden factuur worden retourzendingen niet in behandeling genomen. Indien wij een artikel niet als retour kunnen accepteren en deze weer naar de klant moeten verzenden, zijn alle kosten voor rekening van de klant.

U heeft als consument ivm het herroepingsrecht het betaalde bedrag binnen 30 dagen teruggestort te krijgen. In de praktijk zal dit ongeveer 1 week duren.