Divers Alert Network Opleidingen

DAN 9 in 1 inclusief Paediatric Care
DAN 9 in 1 inclusief Paediatric Care
DAN 9 in 1 inclusief Paediatric Care
DAN 9 in 1 inclusief Paediatric Care
15 minimale leeftijd
4 cursusdagen
geen vooropleiding nodig
€599,- vanaf 2 personen

De DAN 9-in-1 cursus is een samenstelling van alle DAN opleidingen. Door deze te combineren tot 1 opleiding, kan voor een sterk gereduceerd tarief een zeer complete eerstehulp opleiding gevolgd worden, met alle aspecten van de Divers Alert Network opleidingen geïntegreerd.

Voor een uitgebreide beschrijving van elke cursus verwijzen we je naar de individuele cursussen op deze pagina.

Cursusdata

DAN 2023:

05-10-2023 18:00-21:00
07-10-2023 09:00-17:00
12-10-2023 18:00-21:00
14-10-2023 09:00-17:00

DAN 2024:

11-01-2024 18:00-21:00
13-01-2024 09:00-17:00
18-01-2024 18:00-21:00
20-01-2024 09:00-17:00

Aanvullende informatie

De minimale leeftijd om deel te nemen aan de DAN cursus is 15 jaar.

 • Inclusief:
  • DAN digitaal lesmateriaal
  • Koffie/Thee tijdens theorielessen
  • Examens
  • Brevetteringen
  • Lidmaatschap van ons Duikteam (tot einde van het jaar)


DAN Advanced Oxygen Provider
DAN Advanced Oxygen Provider
DAN Advanced Oxygen Provider
DAN Advanced Oxygen Provider
15 minimale leeftijd
4 uur
DAN Oxygen vooropleiding
€119,- vanaf 2 personen

Het DAN Advanced Oxygen provider programma is ontworpen om de vaardigheden en kennis te onderwijzen die nodig zijn voor het levensreddend handelen en reanimeren van een duiker die niet ademt. De cursus is in twee delen onderverdeeld: Het gebruik van de Manually Triggered Ventilator (MTV, ook bekend als zuurstofbeademingsapparaat of reanimatie overdrukventiel) en het gebruik van de AmbuBallon (BVM).

Deze cursus is een vervolg op de Oxygen First Aid cursus.

Leerdoelen van de DAN Advanced Oxygen Provider Cursus

Aan het eind van dit programma, DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, zijn deelnemers in staat om:

 • De instructies voor het verstrekken van zuurstof aan de niet-ademende gewonde duiker op te noemen
 • De ideale concentraties zuurstof te noemen en de factoren die ze kunnen beïnvloeden
 • De MTV en/of AmbuBallon te inspecteren
 • De omstandigheden uiteen te zetten waarin de MTV en/of de AmbuBallon gebruikt kunnen worden
 • De instructies voor beademingen met de MTV en/of AmbuBallon te noemen
 • De potentiële problemen met betrekking tot het gebruik van de MTV en/of AmbuBallon te noemen
 • De overwegingen voor effectieve beademingen met de MTV en/of AmbuBallon te noemen
 • De kenmerken van een effectieve beademing met behulp van een MTV en/of AmbuBallon te beschrijven
 • De te volgen stappen voor reiniging, desinfectering en onderhoud van de MTV en/of AmbuBallon uit te leggen
 • Een Omgevingsveiligheid Beoordeling uit te voeren
 • De stappen van het uitvoeren van een Omgevingsveiligheid Beoordeling te noemen
 • De Ademweg, Ademhaling en Circulatie (ABC’s) van een gewonde duiker te beoordelen
 • Een zorgzame houding te laten zien tegenover een duiker die ziek of gewond wordt
 • De Luchtweg te openen en de Ademhaling van een gewonde duiker te onderhouden (voer Beademingen uit)
 • De MTV en/of AmbuBallon uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten
 • De juiste techniek om de MTV en/of AmbuBallon voor gebruik te testen te demonstreren
 • De MTV en/of AmbuBallon te gebruiken om een niet-ademende duiker te beademen (tijdens de training wordt dit gedaan op een pop)

Aanvullende informatie

De minimale leeftijd om deel te nemen aan de DAN cursus is 15 jaar.

 • Inclusief:
  • DAN digitaal lesmateriaal
  • Koffie/Thee tijdens theorielessen
  • Examen
  • Brevettering
  • Lidmaatschap van ons Duikteam (tot einde van het jaar)

Cursusdata

Deze cursus maakt deel uit van onze DAN 9-in-1 cursussen, je kunt er voor kiezen slechts 1, of meerdere cursussen te volgen. De cursusdata kun je daarom op deze pagina vinden: DAN 9 in 1 cursus


DAN AED for Scuba Diving
DAN AED for Scuba Diving
DAN AED for Scuba Diving
DAN AED for Scuba Diving
15 minimale leeftijd
4 uur
geen vooropleiding
€119,- vanaf 2 personen

Volgens de DAN duik- en ongevalsstatistieken worden meer dan 10 procent van alle fatale duikongevallen worden direct veroorzaakt door een hartkwaal. Deze cursus leert duikers en andere geïnteresseerden om zorg te verlenen bij een plotselinge hartstilstand waaronder de inzet van een automatische externe defibrillator (AED).

Leerdoelen voor de DAN AED Cursus

Aan het eind van dit programma, Automated External Defibrillator (AED) for Scuba Diving cursus, zullen deelnemers in staat zijn om:

 • De waarschuwingtekenen van een plotselinge hartstilstand te herkennen
 • Levensreddende Handelingen uit te voeren terwijl de automatische externe defibrillator klaargezet wordt
 • Levensreddende handelingen uit te voeren met een AED
 • Zorgen voor en onderhouden van een AED

De aard en omvang van deze cursus is beperkt tot het opleiden van duikers en geïnteresseerde niet-duikers en niet-duikende gezinsleden tot het verlenen van eerste hulp met een Automatische Externe Defibrillator. Deze cursus voorziet niet in het geven van reanimatietraining of duikreddingen. Hiervoor hebben wij andere DAN cursussen zoals de DAN Basic Life Support (BLS) en DAN First Aid.

Aanvullende informatie

De minimale leeftijd om deel te nemen aan de DAN cursus is 15 jaar.

 • Inclusief:
  • DAN digitaal lesmateriaal
  • Koffie/Thee tijdens theorielessen
  • Examen
  • Brevettering
  • Lidmaatschap van ons Duikteam (tot einde van het jaar)

Cursusdata

Deze cursus maakt deel uit van onze DAN 9-in-1 cursussen, je kunt er voor kiezen slechts 1, of meerdere cursussen te volgen. De cursusdata kun je daarom op deze pagina vinden: DAN 9 in 1 cursus


DAN Basic Life Support
DAN Basic Life Support
DAN Basic Life Support
DAN Basic Life Support
15 minimale leeftijd
4-5 uur
geen vooropleiding
€119,- vanaf 2 personen

Het DAN Basic Life Support provider (“DAN BLS Provider”) programma is bedoeld om de kennis en vaardigheden aan te leren nodig om (BLS) bij volwassen slachtoffers te verlenen. BLS bestaat uit meerdere Eerste Hulptechnieken die het leven in stand houden (of misschien terugbrengen).

Aan het eind van de cursus kan de DAN BLS provider een noodgeval herkennen, 112 alarmeren en snel BLS verlenen in afwachting van een AED of deskundige hulp op de ongevalplek. Snel alarmeren en snelle BLS zijn 2 van de 4 schakels in de overlevingsketen.

Leer en Vaardighedendoelen van de BLS Cursus

 • Verklaren basis Anatomie en Fysiologie
 • De 4 schakels van de “overlevingsketen”opnoemen
 • Uitleggen waarom BLS belangrijk is
 • Het doel van BLS en reanimatie uitleggen
 • Gevaar herkennen en een Omgeving Veiligheid Beoordeling uitvoeren
 • Zichzelf beschermen tegen kruisinfecties
 • De functie van borstcompressies en ventilaties beschrijven
 • Verklaren hoe opblazen van de maag voorkomen kan worden
 • Bewustzijn controleren
 • Een gewonde persoon geruststellen
 • De luchtweg openen
 • Controleren op normale ademhaling
 • Borstcompressie en beademingen uitvoeren – reanimatie
 • De voordelen opnoemen van gezichtsdoekjes en beademingsmasker
 • De voordelen uitleggen van zuurstof tijdens reanimatie
 • Het belang van defibrillatie uitleggen
 • De meest voorkomende oorzaak van verslikking aangeven
 • Het verschil beschrijven tussen gedeeltelijk en volledige luchtwegobstructie
 • Hulp verlenen bij verslikking
 • Verklaren waarom een bewusteloos, ademend slachtoffer in de stabiele zijligging gelegd moet worden
 • Een bewusteloos, ademend persoon in de stabiele zijligging leggen
 • De functie van het bloed beschrijven
 • Hulp verlenen bij (ernstige) uitwendige bloedingen
 • Verklaren wat shock is
 • Noemen van tenminste 3 oorzaken van shock
 • Aangeven van tenminste 7 waarschuwingstekenen van shock
 • Hulp verlenen aan gewonden in shock

Aanvullende informatie

De minimale leeftijd om deel te nemen aan de DAN cursus is 15 jaar.

 • Inclusief:
  • DAN digitaal lesmateriaal
  • Koffie/Thee tijdens theorielessen
  • Examen
  • Brevettering
  • Lidmaatschap van ons Duikteam (tot einde van het jaar)

Cursusdata

Deze cursus maakt deel uit van onze DAN 9-in-1 cursussen, je kunt er voor kiezen slechts 1, of meerdere cursussen te volgen. De cursusdata kun je daarom op deze pagina vinden: DAN 9 in 1 cursus


DAN First Aid Marine Life Injuries
DAN First Aid Marine Life Injuries
DAN First Aid Marine Life Injuries
DAN First Aid Marine Life Injuries
15 minimale leeftijd
4 uur
geen vooropleiding
€119,- vanaf 2 personen

Het doel van deze cursus is duikers (of geïnteresseerde niet-duikers) te trainen en op te leiden in de eerste hulptechnieken bij een mogelijke verwonding door gevaarlijke zeedieren. Deze cursus introduceert de identificatie van potentieel gevaarlijke zeedieren en hoe verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden.

Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om te blijven leren.

Leerdoelen van de DAN Hazardous Marine Life Injuries Cursus

 • Vier soorten verwondingen door gevaarlijke zeedieren te identificeren
 • Tenminste vijf giftige zeedieren te noemen
 • Vijf algemene tekenen van contact met gif te noemen
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een verwonding door een giftig zeedier
 • Tenminste drie zeedieren te noemen die een duiker kunnen bijten
 • Twee algemene waarschuwingstekenen te noemen van een beet door een zeedier
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een bijtverwonding door een zeedier
 • Tenminste drie zeedieren te noemen die irritaties bij duikers kunnen geven
 • Tenminste vier algemene waarschuwingstekenen van irritaties te noemen
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor behandeling van het aanraken van onderwaterleven
 • Twee algemene soorten zeevoedselvergiftiging te identificeren
 • Tenminste drie vissoorten te noemen die zeevoedselvergiftiging kunnen geven
 • Drie algemene waarschuwingstekenen te geven van zeevoedselvergiftiging
 • De reden te geven waarom onderzoek door een arts nodig is wanneer er aan zeevoedselvergiftiging wordt gedacht
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor de behandeling bij verdenking van zeevoedselvergifitiging
 • Een Veiligheid Omgeving Beoordeling uit te voeren
 • De stappen op te noemen om een omgeving veiligheid beoordeling uit te voeren
 • De Ademweg, Beademing en Circulatie (ABC’s) van een gewonde duiker uit te voeren
 • Een zorgzame houding te laten zien t.o.v. een duiker die ziek of gewond is
 • De luchtweg open te houden en de Ademhaling te bewaken (Beademing uitvoeren) bij een gewonde duiker
 • Het belang van extra zuurstof als eerste hulp maatregel voor gewonde duikers te beschrijven
 • De technieken te demonstreren voor het onder controle brengen van bloedingen, waaronder directe druk, omhoogbrengen en het gebruik van drukverbanden en drukpunten
 • Drukpunten te localiseren en toe te passen voor het onder controle brengen van externe bloedingen
 • Verbanden aan te leggen om wonden veroorzaakt door gevaarlijke zeedieren te behandelen
 • Een doorgaande beoordeling en shockbehandeling te demonstreren
 • Drukimmobilisatietechniek te demonstreren
 • De onderdelen van een Noodassistentie Plan op te noemen
 • Tenminste vijf technieken of richtlijnen op te noemen die de kans op verwonding door gevaarlijke zeedieren verminderen

Aanvullende informatie

De minimale leeftijd om deel te nemen aan de DAN cursus is 15 jaar.

 • Inclusief:
  • DAN digitaal lesmateriaal
  • Koffie/Thee tijdens theorielessen
  • Examen
  • Brevettering
  • Lidmaatschap van ons Duikteam (tot einde van het jaar)

Cursusdata

Deze cursus maakt deel uit van onze DAN 9-in-1 cursussen, je kunt er voor kiezen slechts 1, of meerdere cursussen te volgen. De cursusdata kun je daarom op deze pagina vinden: DAN 9 in 1 cursus


DAN First Aid Provider
DAN First Aid Provider
DAN First Aid Provider
DAN First Aid Provider
15 minimale leeftijd
8 uur
geen vooropleiding
€119,- vanaf 2 personen

De DAN First Aid cursus is ontwikkeld om de kennis en vaardigheden over te brengen die nodig zijn voor het verlenen van Eerste hulp aan volwassenen in niet levensbedreigende situaties (of na het verlenen van BLS in levensbedreigende situaties).
Eerste Hulp bestaat uit verschillende technieken die verlichting van pijn geven, ervoor zorgen dat verwondingen niet erger worden en vast kunnen stellen om welk soort verwonding of ziekte het gaat.

Leerdoelen van de DAN First Aid

 • Uitleggen wat Eerste hulp is en waarom deze technieken gebruikt worden
 • Een verwondingenbeoordeling uitvoeren
 • Beschrijven hoe gereageerd moet worden bij verdenking op hoofd- of rugletsel
 • Een ziektebeoordeling uitvoeren waaronder het opnemen van de vitale tekenen en de “SAMPLE” procedure
 • Tekenen, symptomen en eerste hulptechnieken beschrijven voor de belangrijkste medische noodgevallen
 • Een ontwricht of gebroken ledemaat spalken
 • Een gewonde optillen en verplaatsen met behulp van een passende techniek
 • De tekenen, symptomen en eerste hulptechnieken voor temperatuurgerelateerde verwondingen beschrijven

Aanvullende informatie

De minimale leeftijd om deel te nemen aan de DAN cursus is 15 jaar.

 • Inclusief:
  • DAN digitaal lesmateriaal
  • Koffie/Thee tijdens theorielessen
  • Examen
  • Brevettering
  • Lidmaatschap van ons Duikteam (tot einde van het jaar)

Cursusdata

Deze cursus maakt deel uit van onze DAN 9-in-1 cursussen, je kunt er voor kiezen slechts 1, of meerdere cursussen te volgen. De cursusdata kun je daarom op deze pagina vinden: DAN 9 in 1 cursus


DAN On-Site Neurological Assessment
DAN On-Site Neurological Assessment
DAN On-Site Neurological Assessment
DAN On-Site Neurological Assessment
15 minimale leeftijd
4 uur
DAN Oxygen vooropleiding
€119,- vanaf 2 personen

Deze cursus, On-Site Neurological Assessment for Divers, is een programma voor gevorderden dat extra training biedt aan diegenen die met succes de DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus in de laatste twee jaar (24 maanden) hebben afgerond.

Het werd ontwikkeld om DAN Oxygen Providers op te leiden in hoe de on-site neurologische beoordeling voor duikers uit te voeren.

Cursusdoel van de DAN On-Site Neurological Assessment cursus is:

 • De kennis van de waarschuwingstekenen van een duiknoodgeval op te halen
 • Te herkennen wanneer het juist is om een neurologische beoordeling ter plaatste uit te voere
 • Een neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren

Leerdoelen van de On-Site Neurological Assessment cursus:

 • De veel voorkomende waarschuwingstekenen van decompressieongeval begrijpen en identificeren
 • Een duikgeschiedenis afnemen om vast te stellen of het juist is om een volledige neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren
 • Een On-Site Neurological Assessment leitje gebruiken om een volledige neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren

Theorie

 • Herhaling decompressieongeval
 • Het doel van een neurologische beoordeling ter plaatse
 • De vijf gebieden beoordeeld als onderdeel van de neurologische beoordeling te plaatse

Praktijk

 • Afnemen van een voorgeschiedenis
 • Opnemen vitale tekenen
 • Mentale functie
 • Hersenzenuwen (Craniale Zenuwen)
 • Motorische functie (kracht)
 • Gevoelsfunctie
 • Evenwicht en coördinatie

Aanvullende informatie

De minimale leeftijd om deel te nemen aan de DAN cursus is 15 jaar.

 • Inclusief:
  • DAN digitaal lesmateriaal
  • Koffie/Thee tijdens theorielessen
  • Examen
  • Brevettering
  • Lidmaatschap van ons Duikteam (tot einde van het jaar)

Cursusdata

Deze cursus maakt deel uit van onze DAN 9-in-1 cursussen, je kunt er voor kiezen slechts 1, of meerdere cursussen te volgen. De cursusdata kun je daarom op deze pagina vinden: DAN 9 in 1 cursus


DAN Oxygen First Aid for Aqautic Emergencies
DAN Oxygen First Aid for Aqautic Emergencies
DAN Oxygen First Aid for Aqautic Emergencies
DAN Oxygen First Aid for Aqautic Emergencies
15 minimale leeftijd
4 uur
geen vooropleiding
€119,- vanaf 2 personen

Deze cursus, Aquatic Oxygen Provider, is een opleiding bedoeld om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen terwijl men op de ambulance wacht en / of transport naar de dichtsbijzinde kliniek organiseert.

De cursus heeft een sterke focus op duikers, snorkelaars en zwemmers en de (bijna) verdrinking incidenten die daarbij kunnen voorvallen.

Leerdoelen voor Aquatic Emergencies Cursus

 • Beschrijf de rol en de functie van het hartvaat- en het ademhalingssysteem in het menselijk lichaam
 • Identificeer en beschijf de belangrijkste oorzaken van waterongelukken
 • Beschrijf het mechanisme van verdrinking
 • Beschrijf de voordelen voor het slachtoffer van zuurstof eerste hulp
 • Demonstreer de montage en het gebruik van de zuurstofset die in deze cursus gebruikt wordt
 • Demonstreer beademen en reanimatie met een hulpverlener
 • Identificeer de indicaties voor eerste hulp met zuurstof
 • Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer met een polsslag
 • Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer zonder polsslag
 • Demonstreer de eerste hulp aan eenademende zwemmer
 • Demonstreer de eerste hulp aan een zwemmer die tijdens de hulpverlening stopt met ademen

Aanvullende informatie

De minimale leeftijd om deel te nemen aan de DAN cursus is 15 jaar.

 • Inclusief:
  • DAN digitaal lesmateriaal
  • Koffie/Thee tijdens theorielessen
  • Examen
  • Brevettering
  • Lidmaatschap van ons Duikteam (tot einde van het jaar)

Cursusdata

Deze cursus maakt deel uit van onze DAN 9-in-1 cursussen, je kunt er voor kiezen slechts 1, of meerdere cursussen te volgen. De cursusdata kun je daarom op deze pagina vinden: DAN 9 in 1 cursus


DAN Oxygen Provider
DAN Oxygen Provider
DAN Oxygen Provider
DAN Oxygen Provider
15 minimale leeftijd
4 uur
geen vooropleiding
€119,- vanaf 2 personen

De cursus is bedoeld om duikers op te leiden en te trainen in de technieken voor het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van duikverwonding. Bovendien geeft deze cursus een introductie in het herkennen van duikverwondingstekenen en -symptomen, handelingen en management ervan.

Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid aan ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te diepen.

Leerdoelen van de DAN Oxygen Provider

Cursusdeelenemers moeten op de hoogte zijn van de tekenen en symptomen van de belangrijkste duikverwondingen, waaronder bijna-verdrinking en decompressieongevallen (arteriële gas embolie en decompressieziekte). Cursusdeelnemers moeten laten zien dat ze de DAN Zuurstofset goed weten te gebruiken, kunnen monteren, demonteren en alle onderdelen ervan kunnen gebruiken. Hieronder valt het gebruik van de vraagautomaat / masker, free-flow (zuurstof toedienen tot 25 lpm), non-rebreather masker en mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat.

Uitvoering Vaardigheden

Om de DAN Oxygen Provider cursus met succes af te ronden, moeten de deelnemers vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het gebruik, montage en demontage van alle onderdelen van de DAN Zuurstofset (of andere acceptabele sets). De cursusdeelnemer moet vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het toedienen van noodzuurstof aan gespeelde, gewonde duikers door het:

 • Beoordelen van de omgeving en veiligheid oxygen provider
 • Gebruiken van en omgaan met de DAN Zuurstofset
 • Kiezen en voorbereiden van het juiste zuurstofmasker
 • Omgaan met de DAN Zuurstofset en gebruik van deze zuurstoftoedieningssystemen:
 • Identificeren van de belangrijkste onderdelen van de DAN Zuurstofset

Aanvullende informatie

De minimale leeftijd om deel te nemen aan de DAN cursus is 15 jaar.

 • Inclusief:
  • DAN digitaal lesmateriaal
  • Koffie/Thee tijdens theorielessen
  • Examen
  • Brevettering
  • Lidmaatschap van ons Duikteam (tot einde van het jaar)

Cursusdata

Deze cursus maakt deel uit van onze DAN 9-in-1 cursussen, je kunt er voor kiezen slechts 1, of meerdere cursussen te volgen. De cursusdata kun je daarom op deze pagina vinden: DAN 9 in 1 cursus